ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ПРО СІМ’Ю ТА РОДИННІ СТОСУНКИ У ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ СВЯТ І РОЗВАГ У СУЧАСНОМУ ЗДО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У кваліфікаційній роботі досліджено процес формування уявлень дошкільників про сім’ю та родинні стосунки, теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено вплив використання свят та розваг на формування уявлень дітей дошкільного віку про сім’ю та родинні стосунки. Удосконалено та апробовано експериментальну програму формування уявлень дітей дошкільного віку про сім’ю та родинні стосунки у процесі проведення свят і розваг у сучасному ЗДО. Матеріали магістерського дослідження можуть бути використані для організації семінарів, проведення методичних об`єднань вихователів ЗДО. The qualification work investigates the process of forming preschool children's ideas about family and family relationships, theoretically substantiates and experimentally tests the influence of using holidays and entertainment on the formation of preschool children's ideas about family and family relationships. The experimental programme for the formation of preschool children's ideas about family and family relationships in the process of holidays and entertainment in a modern preschool institution was improved and tested. The materials of the master's research can be used for organising seminars, conducting methodological associations of teachers of preschool educational establishments.
Опис
Ключові слова
сім’я, родинні стосунки, використання свят та розваг, діти дошкільного віку, сімейне виховання, family, family relationships, use of holidays and entertainment, preschool children, family education
Цитування
Шепельова Л. С. Формування уявлень дітей дошкільного віку про сім’ю та родинні стосунки у процесі проведення свят і розваг у сучасному ЗДО : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 012 Дошкільна освіта / Л. С. Шепельова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії, технологій і методик дошк. освіти. – Харків, 2024. – 67 с. : іл., табл. + дод.
Колекції