ХАРАКТЕРИСТИКА МОВЛЕННЄВИХ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ ІЗ СЕНСОРНОЮ АЛАЛІЄЮ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто мовленнєві порушення у дітей із сенсорною алалією. Сенсорна алалія належить до числа тяжких форм мовленнєвих порушень, що викликані ураженням мозкових механізмів мовленнєвої діяльності. Використання дидактичних ігор сприятиме підвищенню мотивації мовлення та інтересу до логопедичних занять, дозволить розвинути наслідувальну мовленнєву діяльність дитини з сенсорною алалією і дасть можливість оволодіти елементарним словниковим запасом. The publication discusses speech disorders in children with sensory allergy. Sensory allergy is one of the most severe forms of speech disorders caused by damage to the brain mechanisms of speech activity. The use of didactic games will help to increase the motivation of speech and interest in speech therapy, develop imitative speech activity of a child with sensory alalia on and enable him/her to master elementary vocabulary.
Опис
Ключові слова
алалія, порушення мовлення, логопедія, корекційно-розвивальна робота, дидактичні ігри, alalia, speech disorders, speech therapy, correctional and developmental work, didactic games
Цитування
Чистова Є. А. Характеристика мовленнєвих порушень у дітей із сенсорною алалією / Є. А. Чистова // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 592–596.