Історичний розвиток прокуратури в сучасній Україні

dc.contributor.authorКуцик, Д. В.
dc.date.accessioned2023-02-10T08:42:27Z
dc.date.available2023-02-10T08:42:27Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ магістерській роботі досліджено історію, витоки зародження і динаміку розвитку органів прокуратури в Україні та в світі. Проаналізовано генезу органів прокуратури в сучасній незалежній Україні. Зроблено порівняння діяльності органів прокуратури в історичній ретроспективі становлення української держави. Визначено місце органів прокуратури в системі органів державної влади в сучасній Україні. Зроблено висновок, що подальше реформування прокуратури в Україні повинен йти шляхом залишення цього державного органу на правах самостійності і автономії до інших органів державної влади. The master's thesis examines the history, origins and dynamics of the development of prosecutor's offices in Ukraine and in the world. The article analyzes the genesis of prosecutor's offices in modern independent Ukraine. A comparison of the activities of the prosecutor's office in the historical retrospective of the formation of the Ukrainian state is made. The place of prosecutor's offices in the system of state authorities in Modern Ukraine is determined. It is concluded that further reform of the prosecutor's office in Ukraine should follow the path of leaving this state body on the rights of independence and autonomy to other state authorities.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationКуцик Д.В. Історичний розвиток прокуратури в сучасній Україні : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / Д. В. Куцик ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії і методики викладання суспіл.-прав. дисциплін. – Харків, 2022. – 57 с.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/9928
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрокуратураuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрокурорський надзорuk_UA.UTF-8
dc.subjectдержавна владаuk_UA.UTF-8
dc.subjectдержавне обвинуваченняuk_UA.UTF-8
dc.subjectсудuk_UA.UTF-8
dc.subjectprosecutor's Officeuk_UA.UTF-8
dc.subjectprosecutor's supervisionuk_UA.UTF-8
dc.subjectstate poweruk_UA.UTF-8
dc.subjectstate prosecutionuk_UA.UTF-8
dc.subjectcourtuk_UA.UTF-8
dc.titleІсторичний розвиток прокуратури в сучасній Україніuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeHistorical development of the prosecutor's office in Modern Ukraineuk_UA.UTF-8
dc.typeOtheruk_UA.UTF-8
Файли
Колекції