Історичний розвиток прокуратури в сучасній Україні

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У магістерській роботі досліджено історію, витоки зародження і динаміку розвитку органів прокуратури в Україні та в світі. Проаналізовано генезу органів прокуратури в сучасній незалежній Україні. Зроблено порівняння діяльності органів прокуратури в історичній ретроспективі становлення української держави. Визначено місце органів прокуратури в системі органів державної влади в сучасній Україні. Зроблено висновок, що подальше реформування прокуратури в Україні повинен йти шляхом залишення цього державного органу на правах самостійності і автономії до інших органів державної влади. The master's thesis examines the history, origins and dynamics of the development of prosecutor's offices in Ukraine and in the world. The article analyzes the genesis of prosecutor's offices in modern independent Ukraine. A comparison of the activities of the prosecutor's office in the historical retrospective of the formation of the Ukrainian state is made. The place of prosecutor's offices in the system of state authorities in Modern Ukraine is determined. It is concluded that further reform of the prosecutor's office in Ukraine should follow the path of leaving this state body on the rights of independence and autonomy to other state authorities.
Опис
Ключові слова
прокуратура, прокурорський надзор, державна влада, державне обвинувачення, суд, prosecutor's Office, prosecutor's supervision, state power, state prosecution, court
Цитування
Куцик Д.В. Історичний розвиток прокуратури в сучасній Україні : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / Д. В. Куцик ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. теорії і методики викладання суспіл.-прав. дисциплін. – Харків, 2022. – 57 с.
Колекції