ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національна академія Національної гвардії України
Анотація
У публікації проаналізовано інноваційні технології навчання. Зазначено, що у 20 рр. ХХІ ст. вони активно розвиваються. На етапі реалізації знаходяться технології змішаного навчання або технології навчання – Blended Learning, CLIL-технологія, технологія eduScrum, технологія «click-навчання», технології електронного навчання, Smart технології, кожна з яких може бути застосована в освітньому процесі як цивільних, так й військових закладах вищої освіти. The publication analyzes innovative teaching technologies. It is noted that in the 20s of the XXI century they are actively developing. At theat the stage of implementation are technologies of blended learning or technologies of learning – Blended Learning, CLIL technology, eduScrum technology, click learning technology "click-learning" technology, e-learning technologies, Smart technologies, each of which can be applied in education. of which can be applied in the educational process of both civilian and military higher education institutions.
Опис
Ключові слова
інноваційні технології, освітній процес, змішане навчання, вищі навчальні заклади, військова освіта, innovative technologies, educational process, blended learning, higher education institutions, military education
Цитування
Васильєва С. О. Інноваційні технології навчання в освітньому процесі закладів вищої військової освіти / С. О. Васильєва, Н. О. Агаркова // Соціальні аспекти військово-професійної діяльності сектора безпеки і оборони: виклики сьогодення : зб. тез. доп. І Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20 трав. 2021 р. / Нац. акад. Нац. гвардії України ; [під ред. І. М. Трубавіної та ін.]. – Харків, 2021. – С. 259–261.