ДИДАКТИЧНІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З СЕНСОРНОЮ АЛАЛІЄЮ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті визначено теоретичні та методичні засади використання дидактичних ігор у корекційно-розвитковій роботі з дошкільниками з сенсорною алалією. Наведено етапи корекційно-розвивальної роботи з дітьми дошкільного віку з сенсорною алалією. Зазначено, що сенсорна алалія – складне мовленнєве порушення, яке охоплює всі боки мовленнєвої системи. У процесі корекційно-розвиткової роботи застосовуються різноманітні засоби, найбільш поширеним серед яких є дидактичні ігри. Працюючи з дітьми з сенсорною алалією ми необхідно сприяти розвитку у них всіх мовленнєвих функцій та низки інших психічних процесів. The article defines the theoretical and methodological principles of using didactic games in corrective and developmental work with preschoolers with sensory alalia. The stages of corrective and developmental work with preschool children with sensory alalia are given. It is noted that sensory alalia is a complex speech disorder that covers all aspects of the speech system. In the process of corrective and developmental work, various tools are used, the most common of which are didactic games. When working with children with sensory alalia, we need to promote their development of all speech functions and a number of other mental processes.
Опис
Ключові слова
сенсорна алалія, сенсорний та перцептивний рівень слухового сприймання, корекційна робота, дидактичні ігри, магістерські роботи, sensorineural alalia, sensorineural and perceptual level of auditory perception, correctional work, didactic games, master's works
Цитування
Чистова Є. А. Дидактичні ігри як засіб розвитку мовлення у дітей дошкільного віку з сенсорною алалією / Є. А. Чистова // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 306–310.