Модні тенденції в освіті у контексті забезпечення сталого розвитку сучасного суспільства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-06-02
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНУМГ імені О. М. Бекетова
Анотація
Визначено модні напрями освіти сучасного суспільства, акцентовано увагу на кореляцію між модою на професії та внутрішнім рівнем розвитку економічної сфери в державі і вимогою підтримувати певний баланс з навколишнім середовищем. Определены модные направления образования современного общества, акцентировано внимание на корреляцию между модой на профессии и внутренним уровнем развития экономической сферы в государстве и требованием поддерживать определенный баланс с окружающей средой. The fashion trends of education of modern society are determined, attention is focused on the correlation between the mode of the profession and the internal level of development of the economic sphere in the state and the requirement to maintain a certain balance with the environment.
Опис
Ключові слова
аспірантські роботи, модна професія, фах, сталий розвиток, аспирантские работы, модная профессия, специальность, устойчивое развитие, postgraduate studies, fashion profession, profession, sustainability
Цитування
Воронкова А. І. Модні тенденції в освіті у контексті забезпечення сталого розвитку сучасного суспільства / А. І. Воронкова // Сталий розвиток в умовах глобальних викликів : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, 7-8 квіт. 2017 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків : ХНУМГ, 2017. – С. 293-294.