Діяльність державних органів та громадських організацій УСРР щодо подолання дитячої безпритульності (1920-ті – перша половина 1930-х років)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі комплексно досліджено основні шляхи подолання дитячої безпритульності в УСРР 1920-х – першої половини 1930-х років. Проаналізовано фактори соціально-економічного та політичного життя УСРР у досліджуваний період, що привели до появи безпритульності та бездоглядності дітей. Охарактеризовано нормативно-правову базу і практичну діяльність державних установ щодо ліквідації та стримування цього явища, встановлено ефективність їх роботи. Значну увагу в роботі приділено висвітленню ролі громадськості в подоланні та профілактиці дитячої безпритульності. The work comprehensively researched the main ways to overcome child neglect in the USSR in the 1920s – first half of the 1930s. The factors of socio-economic and political life of the USSR, which led to the emergence of homelessness and child neglect in this period, are analyzed. The normative legal framework and practical activities of state institutions for the elimination and containment of this phenomenon are characterized, the effectiveness of their work is established. Considerable attention is paid to the role of the public in overcoming and preventing child neglect.
Опис
Ключові слова
бездоглядність, безпритульність, дитячі установи, патронат, сирітство, соціальний захист дітей, neglect, homelessness, children's institutions, foster care, orphanhood, child welfare
Цитування
Никонович Є. В. Діяльність державних органів та громадських організацій УСРР щодо подолання дитячої безпритульності (1920-ті – перша половина 1930-х років) : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістра : спец. 014.03 Середня освіта (Історія) / Є. В. Никонович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. історії України. – Харків, 2022. – 67 с. ; дод.
Колекції