ШКОЛА Й СУСПІЛЬСТВО: СПОСОБИ ВСТАНОВЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті схарактеризовано способи встановлення зв’язку між суспільством і школою з точки зору видатних педагогів минулого та вимог сучасності. Автори розкривають основні шляхи взаємодії школи, батьків і громадськості, презентовані на сторінках науково-педагогічних досліджень минулого, визначаючи можливість імплементації напрацьованих способів організації партнерських стосунків для сьогодення. The article characterizes the methods of establishing a connection between society and school from the point of view of outstanding teachers of the past and the requirements of the present. The authors reveal the main ways of interaction between the school, parents, and the public, presented on the pages of past scientific and pedagogical studies, determining the possibility of implementing the developed methods of organizing partnership relations for the present.
Опис
Ключові слова
суспільство, школа, взаємозв’язок, педагогічна думка, society, school, interconnection, pedagogical thought
Цитування
Друганова О. Школа й суспільство: способи встановлення взаємодії / О. Друганова, В. Білик // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 20–21 берез. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2024. – С. 266–270.