Філософська концепція досконалої людини Г. С Сковороди

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Г. С.Сковорода намагався крізь призму християнського погляду на набуття досконалості людиною, трактувати вислови античних філософів. Сам він всебічно проводить ідею вдосконалої людини, її шлях сходження до Бога, який є єством внутрішньої людини. Г. С.Сковорода пытался сквозь призму христианского взгляда на приобретение совершенства человеком, трактовать высказывания античных философов. Сам он всесторонне проводит идею совершенстве человека, его путь восхождения к Богу, который является существом внутреннего человека. G. S. Skovoroda tried to interpret the statements of ancient philosophers through the prism of the Christian view of the acquisition of perfection by man. He himself comprehensively carries out the idea of the perfection of man, his way of ascension to God, who is the being of the inner man.
Опис
Ключові слова
Сковорода Г. С., досконала людина, самопізнання, сродність, Сковорода Г. С., совершенный человек, самопознание, сродность, Skovoroda G. S., perfect person, self-knowledge, kinship
Цитування
Кобзєва І. О. Філософська концепція досконалої людини Г. С Сковороди / І. О. Кобзєва // Під знаком Григорія Сковороди: зоряний час української культури : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. «Гуманістична філософія освіти як складова успішних посттоталітарних трансформацій», Харків, 6–7 груд. 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. [та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 60–61.