Реалізація етнокультурної складової у навчальній літературі (на матеріалі Читанки (післябукварна частина)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором було проаналізовано реалізацію етнокультурної складової у навчальній літературі (на матеріалі підручника «Читанка 1 клас. Післябукварна Частина» авторки В.О. Науменко 2012 р. Автором было проанализировано реализация этнокультурной составляющей в учебной литературе (на материале учебника «Чтение 1 класс. Послебукварная часть» автора В. А. Науменко, 2012 г. The author analyzed the implementation of the ethnocultural component in the educational literature (on the material of the textbook "Reader 1st grade. Post-alphabetical part" by V. Naumenko in 2012.
Опис
Ключові слова
етнокультура, навчальна література, читанка, підручник, этнокультура, учебная литература, читанка, учебник, ethnoculture, educational literature, chitanka, textbook, студентські роботи, студенческие работы
Цитування
Мєлєжик Ю. С. Реалізація етнокультурної складової у навчальній літературі (на матеріалі Читанки (Післябукварна частина) / Ю. С. Мєлєжик // Філологія ХХІ століття : зб. наук. пр. студентства й наук. молоді / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: К. Ю. Голобородько (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 26–30.