Програма розвитку емоційного інтелекту молодших школярів в освітньому процесі початкової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто програму розвитку емоційного інтелекту молодших школярів в освітньому процесі початкової школи. Основними компонентами емоційного інтелекту є здатність до розуміння емоцій і здатність до управління емоціями. Розвиток здатності до розуміння емоцій є першим кроком розвитку емоційного інтелекту. Визначено, що мета розробки програми полягала у впровадженні в освітній процес початкової школи інноваційних методів, форм та засобів розвитку емоційного інтелекту учнів початкових класів. The article deals with the program for the development of emotional intelligence of younger schoolchildren in the educational process of primary school. The main components of emotional intelligence are the ability to understand emotions and the ability to manage emotions. Developing the ability to understand emotions is the first step in developing emotional intelligence. It was determined that the purpose of developing the program was to introduce innovative methods, forms and means of developing the emotional intelligence of primary school students into the educational process of primary school.
Опис
Ключові слова
початкова школа, емоційний інтелект, освітній процес, магістерські роботи, Elementary School, emotional intelligence, educational process, master's work
Цитування
Федоренко Є. Програма розвитку емоційного інтелекту молодших школярів в освітньому процесі початкової школи / Є. Федоренко // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 5 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2023. – С. 62.