Реалізація принципів навчання англійської вимови майбутніх учителів у змішаних групах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У дослідженні проаналізовано особливості формування англомовної фонетичної компетентності майбутніх учителів із різним рівнем володіння англійською мовою. Запропоновано шляхи реалізації принципів навчання студентів педагогічних закладів вищої освіти англійської вимови в умовах змішаної групи. В исследовании проанализированы особенности формирования англоязычной фонетической компетентности будущих учителей с разным уровнем владения английским языком. Предложены пути реализации принципов обучения студентов педагогических учреждений высшего образования английскому произношению в условиях смешанной группы. The study analyzes the peculiarities of formation of English phonetic competence of future teachers with different levels of English proficiency. Ways of implementing the principles of teaching English pronunciation to students of pedagogical institutions of higher education in a mixed group environment are proposed.
Опис
Ключові слова
принципи навчання, англійська вимова, майбутні вчителі, змішані групи, принципы обучения, английское произношение, будущие учителя, смешанные группы, learning principles, English pronunciation, future teachers, mixed groups
Цитування
Чухно О. А. Реалізація принципів навчання англійської вимови майбутніх учителів у змішаних групах / О. А. Чухно, А. В. Латишева // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молод. учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 107–109.