Психологічні особливості соціальної креативності майбутніх психологів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Робота укладає у собі дослідження соціальної креативності як значущого компонента у професійній діяльності психологів. Визначається поняття соціальної креативності та її основні компоненти. Соціальна креативність розглядається як складне багатокомпонентне явище, у якому особистісні особливості людини особливим чином співвідносяться з деякими характеристиками його пізнавальної потреби та когнітивної діяльності. Також розглядаються погляди зарубіжних та українських науковців, що ґрунтуються на їхніх дослідженнях. Work include research on social creativity as a significant component in the professional activity of psychologists. The concept of social creativity and its basic components are defined. Social creativity is defined as a complex multicomponent phenomenon, in which the personality traits are in particular correlation with some characteristics of ones cognitive need and cognitive activity. The views of foreign and Ukrainian scientists based on their research are also revealed.
Опис
Ключові слова
соціальна креативність, професійна діяльність психологів, особистість, когнітивна діяльність, social creativity, professional activity of psychologists, personality, cognitive activity
Цитування
Савостіна П. О. Психологічні особливості соціальної креативності майбутніх психологів : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / П. О. Савостіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 54 с.
Колекції