МОВНО-КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ – КОУЧА, МЕНТОРА, ТЬЮТОРА, ФАЛІСИТАТОРА (на прикладі програми “Освітологія”)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Анотація
У статті представлено пропозиції щодо формування соціально і професійно значимих мовно- комунікативної компетентності учителя сучасної української школи на прикладі аналізу освітньо-професійної програми “Освітологія”, для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузь знань – освітні,педагогічні науки. Автором через призму нових ролей учителя – коуча, тьютора, ментора, фаліситатора – схарактерезовано компоненти мовно-комунікативної компетентності. Перспективою подальшого розроблення означеної проблеми визначено питання попередження і коригування патернів – стереотипів мовно-комунікативних взаємодій у системі “учитель – учень”. The article presents proposals for the formation of socially and professionally significant language and communication competencies of teachers of modern Ukrainian schools on the example of analysis of educational and professional program “Education” for students of the second (master’s) level of higher education, field of knowledge – educational, pedagogical sciences. The author through the prism of components of language and communicative competence: developing new roles of teacher, coach, tutor, mentor, facilitator through workshops close to the realities of future professional activity, the formation of skills to apply, apply acquired knowledge in new situations of uncertainty and problems. The components of the educational and scientific program from the standpoint of a transdisciplinary model of learning are analyzed. This model involves studying a specific problem in the field of knowledge 01 Education Pedagogy and creating a project to solve it in a common research space.
Опис
Ключові слова
вчитель, гнучкі навички, компетентність, коуч, ментор, мовно-комунікативна компетентність, освітньо- професійна програма, освітологія, особистість, тьютор, фаліситатор, teacher, flexible skills, competence, coach, mentor, linguistic and communicative competence, educational and professional program, osvitology, personality, tutor, facilitator
Цитування
Зеленська Л. Д. Мовно-комунікативна компетентність учителя – коуча, ментора, тьютора, фаліситатора (на прикладі програми “Освітологія”) / Л. Д. Зеленська // Молодь і ринок. – 2021. – № 9 (195). – С. 16–20.