Оптимізація чисельності персоналу як інструмент підвищення конкурентоспроможності промислового підприємства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-05-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором запропоновано застосування оптимізаційних методів оцінки та розрахунку чисельності кадрів, що забезпечуватиме відтворення трудового потенціалу підприємства відповідно до вимог організації та ринку. The author proposed the use of optimization methods for evaluating and calculating the number of personnel, which will ensure the reproduction of the labor potential of the enterprise in accordance with the requirements of the organization and the market.
Опис
Ключові слова
робота з персоналом, чисельність кадрів, розрахунок чисельності персоналу, студентські роботи, work with personnel, the number of personnel, calculation of the number of personnel, student work
Цитування
Штурхецька С. Г. Оптимізація чисельності персоналу як інструмент підвищення конкурентоспроможності промислового підприємства / С. Г. Штурхецька // Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІІ Міжвузів. студент. наук. конф., Харків, 21 трав. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: І. Ф. Прокопенко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 134–135.