Суть, особливості та наслідки булінгу серед підлітків

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто булінг. Явище є найбільш розповсюдженим саме серед підлітків. Це пов’язано з характерними для них психологічними особливостями: емоційна нестабільність, легке навіювання тих чи інших ідей, слабка підготовка до реалій життя, підлітковий максималізм, ослаблення здатності до самоконтролю за власною поведінкою тощо. В статье рассмотрен буллинг. Явление наиболее распространенное именно среди подростков. Это связано с характерными для них психологическими особенностями: эмоциональная нестабильность, легкое внушения тех или иных идей, слабая подготовка к реалиям жизни, подростковый максимализм, ослабление способности к самоконтролю за собственным поведением и тому подобное. This article looks at bullying. The phenomenon is most common among adolescents. This is due to their psychological characteristics: emotional instability, easy suggestion of certain ideas, poor preparation for the realities of life, adolescent maximalism, weakened capacity for self-control of their own behaviour and so on.
Опис
Ключові слова
конфлікти, булінг, підлітки, студентські роботи, конфликты, буллинг, подростки, студенческие работы, conflicts, bullying, teenagers, student work
Цитування
Збаранська Д. В. Суть, особливості та наслідки булінгу серед підлітків / Д. В. Збаранська // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків, 22 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 56–57.