Екскурсія в початкових класах як форма організації навчального процесу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У даній статті розглянуто проведення екскурсії в початкових класах. Екскурсія – це форма організації навчання, яка дозволяє проводити спостереження, а також вивчення різних предметів, явищ і процесів у природних умовах. Освітньою метою екскурсії є формування в учнів уявлень або понять про об'єкти і явища природи. В данной статье рассмотрено проведение экскурсии в начальных классах. Экскурсия – это форма организации обучения, которая позволяет проводить наблюдения, а также изучение различных предметов, явлений и процессов в естественных условиях. Образовательной целью экскурсии является формирование у учащихся представлений или понятий об объектах и ​​явлениях природы. This article looks at the implementation of an excursion in primary schools. An excursion is a form of learning organisation that allows observations and the study of various objects, phenomena and processes in natural conditions. The educational purpose of the excursion is to form ideas or concepts about natural objects and phenomena.
Опис
Ключові слова
eкскурсія, початкові класи, навчальний процес, студентські роботи, экскурсия, начальные классы, учебный процесс, студенческие работы, excursion, elementary classes, educational process, student work
Цитування
Cіроус Т. Екскурсія в початкових класах як форма організації навчального процесу / Т. Сіроус // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 32.