ТІНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена одній з найбільш критичних проблем української економіки – тінізації. Розкрито основні причини тіньової економіки та шляхи подолання цього явища. The article is devoted to one of the most critical problems of the Ukrainian economy – shadowing. The main causes of the shadow economy and ways to overcome this phenomenon are revealed.
Опис
Ключові слова
економіка України, тіньова економіка, студентські роботи, economy of Ukraine, shadow economy, student work
Цитування
Закладний А. А. Тінізація економіки України / А. А. Закладний Тенденції та перспективи розвитку економіки ХХІ століття очима молоді : матеріали ІІІ Міжвузів. студент. наук. конф., Харків, 21 трав. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [орг. ком.: І. Ф. Прокопенко та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 78–79.