СВІТЛОДІОДИ, ЇХ ВИДИ ТА ЗАСТОСУВАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2017-06-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Електронне вид.
Анотація
В статті висвітлюється тема світлодіодів, їх видів та застосування. Світлодіоди ефективні, мають малі розміри і тривалий термін використання. Лінійки і матриці світлодіодів випромінюють світло такої потужності, яка достатня для освітлення установ та вулиць. Якщо властивості світлодіодів, такі як їх спектр випромінювання, колірна температура, кутова діаграма, поляризація, тимчасова модуляція, будуть повністю контролюватися, вони стануть набагато потужнішими, ніж звичайні джерела світла. Світлодіоди стануть універсальними джерелами світла, перевершуючи в цьому відношенні всі інші світлові джерела, які відомі людству. Тому світлодіоди є одним з ключових приладів в сучасному технологічному суспільстві. В статье освещается тема светодиодов, их видов и применения. Светодиоды эффективны, имеют малые размеры и длительный срок использования. Линейки и матрицы светодиодов излучают свет такой мощности, которая достаточна для освещения учреждений и улиц. Если свойства светодиодов, такие как их спектр излучения, цветовая температура, угловая диаграмма, поляризация, временная модуляция, будут полностью контролироваться, они станут намного мощнее, чем обычные источники света. Светодиоды станут универсальными источниками света, превосходя в этом отношении все другие световые источники, известные человечеству. Поэтому светодиоды являются одним из ключевых приборов в современном технологическом обществе.
Опис
Ключові слова
фізика, енергозберігаючі системи освітлення, світлодіоди, студентські роботи, физика, энергосберегающие системы освещения, светодиоды, студенческие работы, physics, energy saving lighting systems, light-emitting diode, student work
Цитування
Капустинська Т. Ф. Світлодіоди, їх види та застосування / Т. Ф. Капустинська, С. І. Лапта // Наумовські читання : матеріали XIV студентської наук.-метод. конф., м. Харків, 24–25 листоп. 2016 р. / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Фізико-мат. ф-т ; відп. за вип. Колгатін О. Г. – Харків : ХНПУ, 2017. – [Електрон. вид.]. – С. 78–79.