Використання пісенного матеріалу на уроках турецької мови

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-03-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано способи і переваги використання пісень під час навчання турецької мови , можна сказати, що пісня, поєднуючи у собі поезію і музику, впливає на емоційну сферу учнів, що допомагає їм краще засвоїти та повторити матеріал уроку, зануритися в атмосферу Туреччини, пізнати культурні особливості цієї країни, покращити вимову, а також зробити урок більш цікавішим. В статье проанализированы способы и преимущества использования песен во время обучения турецкого языка, можно сказать, что песня, сочетая в себе поэзию и музыку, влияет на эмоциональную сферу учащихся, помогает им лучше усвоить и повторить материал урока, окунуться в атмосферу Турции, познать культурные особенности этой страны, улучшить произношение, а также сделать урок более интересным. The article analyzes the ways and benefits of using songs during training in Turkish, the song, by combining poetry and music, affects the emotional sphere of students, helping them to better learn and repeat the lesson material, immerse themselves in the atmosphere of Turkey, learn about the cultural features of this country, improve pronunciation and make the lesson more interesting.
Опис
Ключові слова
урок турецької мови, пісенний матеріал, лексичний матеріал, урок іноземної мови, студентські роботи, урок турецкого языка, песенный материал, лексический материал, урок иностранного языка, студенческие работы, Turkish language lessons, song material, lexical material, foreign language lesson, student work
Цитування
Назарова А. В. Використання пісенного матеріалу на уроках турецької мови / А. В.Назарова // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. І Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 20 берез. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 115–117.