МОЖЛИВОСТІ ТА СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ ВІДЕОМОДЕЛІНГУ В КОРЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ З РАС

dc.contributor.authorЖуравльова, М. Д.
dc.date.accessioned2024-04-02T14:22:44Z
dc.date.available2024-04-02T14:22:44Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ статті розглянуто застосування відеомоделінгу в корекційній роботі з дітьми із розладами аутистичного спектру (РАС). Основні прояви аутистичної поведінки зазвичай присутні в ранньому дитинстві. Відеомоделінг відносять до візуальної підтримки – використання наочних предметів для того, щоб повідомити якусь інформацію дитині, якій важко розуміти і говорити. Наведено етапи, які включає процес відеомоделінгу, що допомагають дитині засвоїти нові навички або поліпшити існуючі. Зазначено, що відеомоделінг – це спосіб навчання, індивідуалізований для кожної дитини з РАС, враховуючи її потреби та рівень розвитку. Цей метод сприяє покращенню навичок та поведінки, сприйняттю та розумінню інформації, зменшенню тривожності, а також забезпечує впевненість дитини у власних здібностях. Використання відеомоделінгу в корекційно-педагогічній діяльності дозволяє дітям з РАС бачити, розуміти та наслідувати соціально бажані навички та поведінку. The article discusses the use of video modeling in correctional work with children with autism spectrum disorders (ASD). The main manifestations of autistic behavior are usually present in early childhood. Video modeling belongs to visual support - the use of visual objects in order to communicate some information to a child who has difficulty understanding and speaking. The stages included in the video modeling process are given, which help the child learn new skills or improve existing ones. It is noted that video modeling is a method of learning, individualized for each child with ASD, taking into account his needs and level of development. This method contributes to the improvement of skills and behavior, the perception and understanding of information, the reduction of anxiety, and also ensures the child's confidence in his own abilities. The use of video modeling in correctional and pedagogical activities allows children with ASD to see, understand and imitate socially desirable skills and behavior.
dc.identifier.citationЖуравльова М. Д. Можливості та сфери застосування відеомоделінгу в корекційній роботі з дітьми з РАС / М. Д. Журавльова // Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє : до 85-річчя акад. В. І. Бондаря [Електронне видання] : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 361–364.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14524
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectаутизм
dc.subjectвідеомоделінг
dc.subjectкорекційна робота
dc.subjectсоціалізація дітей
dc.subjectстудентські роботи
dc.subjectautism
dc.subjectvideo modeling
dc.subjectcorrectional work
dc.subjectsocialization of children
dc.subjectstudent works
dc.titleМОЖЛИВОСТІ ТА СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ ВІДЕОМОДЕЛІНГУ В КОРЕКЦІЙНІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ З РАС
dc.title.alternativeOPPORTUNITIES AND AREAS OF APPLICATION OF VIDEO MODELLING IN CORRECTIONAL WORK WITH CHILDREN WITH DISABILITIES
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Журавльова М.Д. Можливості та сфери застосування відеомоделінгу.pdf
Розмір:
5.94 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: