Формування термінологічної компетентності майбутніх педагогів під час вивчення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті йдеться про особливості вивчення термінологічної компетентності майбутніх педагогів, що обумовлено значущістю термінології в освоєнні професії, осмисленні сутності педагогічних явищ, побудові професійної комунікації. В статье говорится об особенностях изучения терминологической компетентности будущих педагогов, что обусловлено значимостью терминологии в освоении профессии, осмыслении сущности педагогических явлений, построении профессиональной коммуникации. The article deals with the peculiarities of the study of the terminological competence of future educators, due to the importance of terminology in the development of the profession, understanding the essence of pedagogical phenomena, the construction of professional communication.
Опис
Ключові слова
термінологія, термінологічна компетентність, стандартизація та кодифікація, терминология, терминологическая компетентность, стандартизация и кодификация, terminology, terminological competence, standardization and codification
Цитування
Купіна І. О. Формування термінологічної компетентності майбутніх педагогів під час вивчення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» / І. О. Купіна // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди «Теорія і методика навчання : проблеми та пошуки». – Харків : ХНПУ, 2018. – Вип. 15. – С. 54–59.