РОЛЬ ВИКЛАДАЧА ВИШУ В УМОВАХ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Анотація
У публікації розглянуто роль викладача вишу в умовах індивідуалізації освітнього процесу. Під індивідуалізацією навчання розуміють особистісно-орієнтований підхід до освіти як до системи засобів організації освіти, освітнього середовища та умов, що забезпечують цілісний розвиток особи. Зазначено, що основною роллю викладача за умови запровадження індивідуалізації освітнього процесу є не стільки сам процес навчання, скільки супровід та підтримка того, хто навчається в його навчальній діяльності. The publication examines the role of a higher education teacher in the conditions of individualization of the educational process. The individualization of education is understood as a person-oriented approach to education as a system of means of organizing education, an educational environment and conditions that ensure holistic development of a person. It is noted that the main role of the teacher under the conditions of introduction individualization of the educational process is not so much the learning process itself, but the accompaniment and support of the learner in his educational activities.
Опис
Ключові слова
освітній процес, індивідуалізація навчання, викладачі, професійна компетентність, educational process, individualization of learning, teachers, professional competence
Цитування
Гончарова О. С. Роль викладача вишу в умовах індивідуалізації освітнього процесу / О. С. Гончарова // Викладання гуманітарних та українознавчих дисциплін засобами дистанційного навчання: теорія і практика закладів вищої освіти : матеріали наук.-метод. інтернет-конф., Харків, 24 листоп. 2022 р. – Харків, 2022. – С. 26–27.