ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ЛОГІЧНИХ ІГОР

dc.contributor.authorРуднік, О. О.
dc.date.accessioned2024-03-15T10:10:10Z
dc.date.available2024-03-15T10:10:10Z
dc.date.issued2023-04-21
dc.description.abstractУ тезах висвітлено формування математичної компетентності дітей старшого дошкільного віку засобами логічних ігор. Математичні здібності є невід’ємною частиною особистості, тому що математика в сучасному суспільстві є однією з важливих галузей знання сучасної людини. У зв’язку з цим проблема підготовки дошкільників з математики є актуальною та вимагає подальшої розробки з урахуванням вимог до їх рівня підготовки. Різна складність логічних ігор дозволяють враховувати вікові та індивідуальні особливості дітей, їх можливості, рівень підготовки. Зауважено, що логічні ігри викликають пізнавальний інтерес, розвивають пам’ять, мислення, уяву, прагнення дитини отримати результат самостійно. The theses highlight the formation of mathematical competence of older preschool children by means of logic games. Mathematical abilities are an integral part of personality, because mathematics in modern society is one of the important branches of knowledge of a modern person. In this regard, the problem of training preschoolers in mathematics is urgent and requires further development taking into account the requirements for their level of training. The different complexity of logical games allow taking into account the age and individual characteristics of children, their capabilities, and the level of training. It is noted that logic games arouse cognitive interest, develop memory, thinking, imagination, and the child's desire to obtain a result independently.
dc.identifier.citationРуднік О. О. Формування математичної компетентності дітей старшого дошкільного віку засобами логічних ігор / О. О. Руднік // Дошкільна освіта в сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації [Електронне видання] : матеріали доп. учасників VIII наук.-практ. конф., Харків, 21 квіт. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Т. Танько]. – Харків, 2023. – С. 76–77.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14384
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectматематичні здібності
dc.subjectдіти дошкільного віку
dc.subjectлогічні ігри
dc.subjectмагістерські роботи
dc.subjectmathematical abilities
dc.subjectchildren of preschool age
dc.subjectlogical games
dc.subjectmaster's work
dc.titleФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ЛОГІЧНИХ ІГОР
dc.title.alternativeFORMATION OF MATHEMATICAL COMPETENCE CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE BY MEANS OF LOGIC GAMES
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Руднік О. О. ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ.pdf
Розмір:
342.62 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: