Принципи роботи з шкільним оркестром народних інструментів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-08-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва
Анотація
В умовах глоболізації світового цивілізаційного простору, застосування принципів роботи з шкільним оркестром народних інструментів дозволяє здійснювати виховання та навчання підростаючого покоління повною мірою й на високому рівні, використовуючи найкращі зразки творів національної та світової спадщини, створеної під впливом народної музики.В условиях глоболизации мирового цивилизационного пространства, применение принципов работы со школьным оркестром народных инструментов позволяет осуществлять воспитание и обучение подрастающего поколения в полной мере и на высоком уровне, используя лучшие образцы произведений национальной и мировой наследия, созданые под влиянием народной музыки. In the context of globalization of world civilization space, the application of the principles of working with a school orchestra of folk instruments allows for the education and training of adolescents generation fully and at a high level, using the best examples of works of national and world heritage created under the influence of folk music.
Опис
Ключові слова
оркестр народних інструментів, концертно-оркестрова діяльність, виконавство, виховання, оркестр народных инструментов, концертно-оркестровая деятельность, исполнительство, воспитание, orchestra of folk instruments, concert and orchestral activity, performance, education
Цитування
Жуков В. П. Принципи роботи з шкільним оркестром народних інструментів // Традиційна культура в умовах глобалізації: народна музика та декоративне мистецтво в світовому цивілізаційному просторі : матеріали наук.-практ. конф., Харків, 22–23 серп. 2014 р / Харків обл. орг-метод. центр культури і мистецтва ; [редкол. : Л. Г. Омельченко та ін.]. – Харків : ООМЦКМ, 2014. – С. 101–102.