Пісенна творчість Олександра Білаша (постаті золотої доби радянської естради)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття розкриває значущу роль постаті композитора Олександра Білаша у формуванні та розвитку традицій української пісенності. На основі біографічного підходу надано огляд життєтворчості композитора першого покоління української естради в культурно-мистецькому житті України. Статья раскрывает значимую роль личности композитора Александра Билаша в формировании и развитии традиций украинской песенности. На основе биографического подхода дан обзор жизнетворчества композитора первого поколения украинской эстрады в культурно-художественной жизни Украины.The article reveals the significant influence of the figure of the composer Alexander Bilash on the crieting and development of the Ukrainian song tradition. Based on the biographical approach, an overview of the life of the composer of the first generation of Ukrainian pop in the cultural and artistic life of Ukraine is given.
Опис
Ключові слова
Білаш О., українські композитори, українська пісенна культура, лірика, мелодизм, студентські роботи, Билаш О., украинская песенная культура, лирика, мелодизм, украинские композиторы, студенческие работы, Bilash O., Ukrainian composers, Ukrainian song culture, lyrics, melody, student work
Цитування
Веремчук Т. В. Пісенна творчість Олександра Білаша (постаті золотої доби радянської естради) / Т. В. Веремчук // Час мистецької освіти. Теорія і методика виховання художньо-обдарованої особистості у закладах мистецької освіти : зб. ст. VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 17–18 жовт. 2019 р. : [у 2-х ч.] / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол.: В. В. Фомін (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ, 2019. – Ч. 1. – С. 113–117.