Модальність як дослідницька проблема в контексті комунікативної лінгвістики

dc.contributor.authorМеленчук, В.
dc.date.accessioned2023-06-27T12:05:50Z
dc.date.available2023-06-27T12:05:50Z
dc.date.issued2022-11-21
dc.description.abstractУ статті висвітлено сучасний підхід до категорії модальності, а саме – на засадах комунікативної лінгвістики. Окрему увагу приділено розрізненню понять модусу й модальності; наведено різні погляди вчених на обумовленість суб’єктивної модальності дискурсивними характеристиками тексту; окреслено теоретичне підґрунтя подальшого дослідження на конкретному дискурсивному матеріалі. The article highlights a modern approach to the category of modality, namely, on the basis of communicative linguistics. Particular attention is paid to the distinction between the concepts of mode and modality; different views of scientists on the conditioning of subjective modality by the discursive characteristics of а text are given; the theoretical basis of further research on the specific discursive material is outlined.
dc.identifier.citationМеленчук В. Модальність як дослідницька проблема в контексті комунікативної лінгвістики / В. Меленчук // Актуальні проблеми іноземної філології і лінгводидактики [Електронне видання] : зб. наук. ст. здобувачів вищої освіти ф-ту інозем. філології Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди / Харків. нац. пед.ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. В. Подуфалова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – Вип. 4. – С. 189–192.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/11701
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectмодус
dc.subjectмодальність
dc.subjectкомунікація
dc.subjectмовленнєва діяльність
dc.subjectтекст
dc.subjectmode
dc.subjectmodality
dc.subjectcommunication
dc.subjectspeech activity
dc.subjecttext
dc.titleМодальність як дослідницька проблема в контексті комунікативної лінгвістики
dc.title.alternativeModality as a research problem in the context of communicative linguistics
dc.typeArticle
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Меленчук В. Модальність.pdf
Розмір:
493.41 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: