ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-10-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Science Group
Анотація
У публікації досліджено розвиток поліграфічної промисловості в незалежній Україні. Зазначено, що не зважаючи на труднощі у сфері книговидавництва в Україні сьогодні, можна засвідчити підтримку та поширення інтелектуального розвитку. Про це свідчить кількість професійних видавництв та друкарень, де працюють висококваліфіковані спеціалісти, які продовжують наші традиції й займаються виданням української книги на високому рівні. Так, можна впевнено сказати, що сучасні видавці заявляють про себе дуже голосно. Бо відтепер, наші друкарі і видавці мають за мету не тільки поширення української книги, а й захист її інтересів у нашому законодавстві. The publication examines the development of the printing industry in independent Ukraine. It is noted that despite the difficulties in the field of book publishing in Ukraine today, it is possible to testify to the support and spread of intellectual development. This is evidenced by the number of professional publishing houses and printers, where there are highly qualified specialists who continue our traditions and are engaged in publishing Ukrainian books at a high level. Yes, it is safe to say that modern publishers are very loud. Because from now on, our printers and publishers aim not only to spread the Ukrainian book, but also to protect its interests in our legislation.
Опис
Ключові слова
інтелектуальний розвиток, поліграфічна промисловість, книговидавництво, intellectual development, printing industry, book publishing
Цитування
Алтухова А. В. Тенденції розвитку поліграфічної промисловості в незалежній Україні / А. В. Алтухова, К. В. Сорока // Development of modern science, experience and trends : Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference, Boston, October 11–14, 2022. – Boston, 2022. – Pp. 220–221.