ЩОДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

dc.contributor.authorПлахотнік, Д. В.
dc.date.accessioned2021-05-28T07:44:13Z
dc.date.available2021-05-28T07:44:13Z
dc.date.issued2020-11-20
dc.description.abstractУ статті розглянуто підготовку кваліфікованих юристів у сфері захисту прав інтелектуальної власності. Для цього необхідно вдосконалювати систему юридичної освіти, зокрема, шляхом запровадження профільних дисциплін, поєднання вивчення теоретичної бази з вирішенням практичних завдань, збільшення кількості практик та залучення здобувачів до участі у міжнародних проєктах. Ураховуючи, що вища освіта у сфері інтелектуальної власності набула великого попиту, доцільним є розширення системи вищої освіти шляхом створення спеціалізованих інститутів, факультетів і кафедр, які б здійснювали підготовку здобувачів юридичної освіти в сфері захисту прав інтелектуальної власності. В статье рассмотрена подготовка квалифицированных юристов в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. Для этого необходимо совершенствовать систему юридического образования, в частности, путем введения профильных дисциплин, сочетание изучения теоретической базы с решением практических задач, увеличение количества практик и привлечения соискателей к участию в международных проектах. Учитывая, что высшее образование в сфере интеллектуальной собственности приобрело большой спрос, целесообразно расширение системы высшего образования путем создания специализированных институтов, факультетов и кафедр, которые осуществляли бы подготовку соискателей юридического образования в сфере защиты прав интеллектуальной собственности. The article considers the training of qualified lawyers in the field of protection of intellectual property rights. To do this, it is necessary to improve the system of legal education, in particular, by introducing specialized disciplines, combining the study of the theoretical framework with solving practical problems, increasing the number of practices and attracting applicants to participate in international projects. Given that higher education in the field of intellectual property is in great demand, it is advisable to expand the system of higher education by creating specialized institutes, faculties and departments that would train legal education in the field of intellectual property rights.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationПлахотнік Д. В. Щодо підготовки майбутніх юристів у сфері захисту прав інтелектуальної власності / Д. В. Плахотнік // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 20 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 87–88.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5168
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковородиuk_UA.UTF-8
dc.subjectпідготовка майбутніх юристівuk_UA.UTF-8
dc.subjectзахист правuk_UA.UTF-8
dc.subjectінтелектуальна власністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectаспірантські роботиuk_UA.UTF-8
dc.subjectподготовка будущих юристовuk_UA.UTF-8
dc.subjectзащита правuk_UA.UTF-8
dc.subjectинтеллектуальная собственностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectаспирантские работыuk_UA.UTF-8
dc.subjecttraining of future lawyersuk_UA.UTF-8
dc.subjectprotection of rightsuk_UA.UTF-8
dc.subjectintellectual propertyuk_UA.UTF-8
dc.subjectpostgraduate workuk_UA.UTF-8
dc.titleЩОДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeК ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeON THE TRAINING OF FUTURE LAWYERS IN THE FIELD OF PROTECTION OF RIGHTS INTELLECTUAL PROPERTYuk_UA.UTF-8
dc.typeConference proceedingsuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Плахотнік Д.В. ЩОДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ.pdf
Розмір:
1.65 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: