ОСНОВНІ СТРАТЕГІЇ ДОСЯГНЕННЯ ЯКОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті аналізуютьється суть поняття "якість освіти". Виокремлено складові, що мають забезпечувати якість юридичної освіти. Окреслено напрями реформування правової фахової і нефахової освіти в Україні. The article analyzes the essence of the concept of "quality of education". The components that should ensure the quality of legal education are singled out. The directions of reforming professional and non-professional legal education in Ukraine are outlined.
Опис
Ключові слова
юридична освіта, правова освіта, якість освіти, legal education, quality of education
Цитування
Олійник О. М. Основні стратегії досягнення якості юридичної освіти в Україні / О. М. Олійник // Освіта збереже Україну! : матеріали І Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 10 черв. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 245–249.