ІНШОМОВНА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ПОШИРЕННЯ МИРОТВОРЧОГО СВІТОГЛЯДУ

dc.contributor.authorЗенякін, О. С.
dc.date.accessioned2024-02-22T12:47:00Z
dc.date.available2024-02-22T12:47:00Z
dc.date.issued2023-07-14
dc.description.abstractОб’єктом цієї роботи є іншомовна комунікативна компетентність, а предметом застосування іншомовної комунікативної компетентності як засобу поширення ідей миротворчості. Актуальність дослідження підтверджується значною суспільною значущістю питання миротворчості, що поширюється та пропагуються інститутами міжнародної співпраці, такими як Організація Об’єднаних Націй, Асоціації миротворців тощо. Визначено, що іншомовна комунікативна компетентність є засобом поширення ідей миротворчості, адже вона створює ґрунт для міжкультурного діалогу, адже взаєморозуміння є першим кроком в нівелюванні конфліктогену непорозуміння. Миротворча функція ІКК об’єктивується також і через факт рефреймінгу (розширення авдиторії реципієнтів) початкової іде ї миру різними мовами для різних цільових авдиторій, що підтверджується мультилінгвальною практикою ООН. З другого боку, у розрізі компетентнісної освіти ІКК може відігравати додаткову роль миротворчості в межах «класної кімнати» за умови синергії навчання миротворчим практикам через комунікацію іноземною мовою. The object of this work is foreign language communicative competence, and the subject is the application of foreign language communicative competence as a means of disseminating peacekeeping ideas. The relevance of the study is confirmed by the significant social significance of the issue of peacekeeping, which is disseminated and promoted by institutions of international cooperation, such as the United Nations, Peacekeepers' Associations, etc. It is determined that foreign language communicative competence is a means of spreading the ideas of peacemaking, as it creates the basis for intercultural dialogue, since mutual understanding is the first step in levelling the conflictogenic misunderstanding. The peacemaking function of the CIC is also objectified through the fact of reframing (expanding the audience of recipients) the initial idea of peace in different languages for different target audiences, which is confirmed by the UN's multilingual practice. On the other hand, in the context of competency-based education, ICC can play an additional role of peacemaking within the "classroom", provided that there is a synergy of teaching peacemaking practices through communication in a foreign language.
dc.identifier.citationЗенякін О. Іншомовна комунікативна компетентність як засіб поширення миротворчого світогляду / О. Зенякін // Мир. Безпека. Освіта : зб. тез доп. учасників круглого столу за міжнар. участю присвяч. 10-й річниці Дня укр. миротворців, Харків, 14 лип. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голова) та ін.]. – Харків, 2023. – С. 74–78.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/14053
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectкомпетентність
dc.subjectіншомовна комунікативна компетентність
dc.subjectмиротворчість
dc.subjectіноземна мова
dc.subjectкомпетенція
dc.subjectcompetence
dc.subjectforeign language communication competence
dc.subjectpeacekeeping
dc.subjectforeign language
dc.titleІНШОМОВНА КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ПОШИРЕННЯ МИРОТВОРЧОГО СВІТОГЛЯДУ
dc.title.alternativeFOREIGN LANGUAGE COMMUNICATION COMPETENCE AS A MEANS OF DISSEMINATING A PEACEFUL WORLDVIEW
dc.typeConference proceedings
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
ЗЕНЯКІН_Збірник_тез_доповідей_Круглого_столу_14_07_2023_Остаточна_версія (2) (1).pdf
Розмір:
404.83 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: