ПРОБЛЕМА ДИСЛЕКСІЇ У РОБОТАХ СУЧАСНИХ НАУКОВЦІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації досліджено дислексію. Порушенням писемного мовлення, а саме дислексією страждає значна кількість дітей молодшого шкільного віку. У таких дітей спостерігається несформованість когнітивних функцій, дефіцит переробки сенсорної інформації, яке проявляється у помилках різного характеру. The article deals with dyslexia. A significant number of children of primary school age suffer from written language disorders, namely dyslexia. These children have the following characteristics underdevelopment of cognitive functions, deficit of sensory information processing, which is manifested in errors of various kinds.
Опис
Ключові слова
дислексія, порушення писемного мовлення, діти молодшого шкільного віку, dyslexia, written language disorders, primary school children
Цитування
Мороз М. І. Проблема дислексії у роботах сучасних науковців / М. І. Мороз // Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти [Електронне видання] : зб. наук. пр. [за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 468–471.