ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ КУЛЬТУРНОГО САМОВИРАЖЕННЯ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-12-12
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації висвітлено характерні особливості культурного самовираження в процесі підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва в ЗВО. Розглянуто специфіку підготовки студентів музичного спрямування в контексті культурного самовираження. Розкрито методи створення сприятливої атмосфери для культурного самовираження здобувачів освіти. The distinctive features of cultural self-expression in the process of training future Music teachers in higher educational institutions have been outlined in the article. The specificity of training future Music teachers in the context of cultural self-expression has been revealed. The methods of creating a favorable atmosphere for students’ cultural self-expression have been distinguished.
Опис
Ключові слова
культура, студент, музична освіта, самовираження, culture, student, music education, self-expression
Цитування
Лей Сяо. Характерні особливості культурного самовираження у процесі підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва / Лей Сяо // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 12 груд. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; редкол.: Ю. Д. Бойчук та ін.]. – Харків, 2020. – С. 369–372.