ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРИВОРІЗЬКОЇ ЛАНДШАФТНО-ТЕХНІЧНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ В’ЇЗДНОГО ТУРИЗМУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-06-15
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
Анотація
У статті досліджено перспективи розвитку Криворізької ландшафтно-технічної системи для в’їзного туризму. Криворізька ландшафтно-технічна система (КЛТС) – унікальна і неповторна система, яка безперервно видозмінюється внаслідок дії гірничодобувної промисловості. КЛТС сформувалась на території міста Кривого Рогу Дніпропетровської області. Зазначено, що Криворізька ландшафтно-технічна система має великий потенціал для розвитку в’їздного туризму, гірничопромислові об’єкти маю потужні перспективи, але даний напрям потрібно розвивати і підтримувати оптимізаційними заходами задля покращення стану і запобігання деградації, постмайнові системи заповідати і облаштовувати для заохочування іноземних туристів. The article examines the prospects for the development of the Kryvyi Rih landscape and technical system for inbound tourism. The Kryvyi Rih Landscape Technical System (KLTS) is a unique and unique system that is constantly changing as a result of the mining industry. KLTS was formed on the territory of the city of Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk region. It is noted that the Kryvyi Rih landscape and technical system has great potential for the development of inbound tourism, mining facilities have strong prospects, but this direction must be developed and supported by optimization measures to improve the condition and prevent degradation, post-mining systems bequeathed and equipped to encourage foreign tourists
Опис
Ключові слова
гірничопромислові ландшафти, ландшафтно-технічна система, туризм, Криворіжжя, mining landscapes, landscape-technical system, tourism, Kryvorizhye
Цитування
Коптєва Т. С. Перспективи розвитку Криворізької ландшафтно-технічної системи для в’їзного туризму // Сталий розвиток: виклики та загрози в умовах сучасних реалій : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., Полтава, 15 черв. 2023 р. – Полтава, 2023. – С. 177–179.