Формування професійної компетентності студентів факультету мистецтв на заняттях з постановки голосу

Немає доступних мініатюр
Дата
2018-03-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття досліджує роль вокальної підготовки в формуванні професійної компетентності майбутніх вчителів музичного мистецтва. Статья исследует роль вокальной подготовки в формировании профессиональной компетентности будущих учителей музыкального искусства. The article explores the role of vocal training in the formation of professional competence of future teachers of musical art.
Опис
Ключові слова
музичне мистецтво, професійна компетентність, постановка голосу, студентські роботи, музыкальное искусство, профессиональная компетентность, постановка голоса, студенческие работы, musical art, professional competence, vocal class, student work
Цитування
Склярова О. Б. Формування професійної компетентності студентів факультету мистецтв на заняттях з постановки голосу / О. Б. Склярова, В. А. Кузьмічова // Час мистецької освіти. Проблема творчості у сучасній мистецькій освіті : зб. тез та матеріалів VІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 28–30 берез. 2018 р. / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; заг. ред. Т. А. Смирнової. – Харків : ХНПУ, 2018. – С. 182–184.