ЦИФРОВІ ЗАСТОСУНКИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті автором розглядається досвід організації педагогічної практики в умовах дистанційного навчання, заснований на досвіді кафедри освітології та інноваційної педагогіки ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Використання різноманітних онлайн платформ і застосунків, таких як Google Forms, Zoom, Kahoot, дозволяє студентам активно взаємодіяти з викладачами та однокурсниками, забезпечуючи повноцінну педагогічну практику в дистанційному форматі. The article examines the experience of organising pedagogical practice in distance learning, based on the experience of the Department of Education and Innovative Pedagogy of H. S. Skovoroda Kharkiv National University. The use of various online platforms and applications, such as Google Forms, Zoom, Kahoot, allows students to actively interact with teachers and fellow students, providing a full-fledged pedagogical practice in a distance format.
Опис
Ключові слова
педагогічна практика, дистанційне навчання, практична підготовка, студенти, цифрові застосунки, уміння та навички, pedagogical practice, distance learning, practical training, students, digital applications, skills and abilities
Цитування
Боярська-Хоменко А. Цифрові застосунки в організації педагогічної практики в умовах дистанційного навчання / А. Боярська-Хоменко // Вісник Сковородинівської академії молодих учених : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. Д. Бойчука]. – Харків, 2024. – С. 15–20.