Форми повсякденного протесту українських студентів політиці радянської влади (кінець 1920-х – 1930-ті рр.)

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Анотація
У статті на основі широкого кола джерел проаналізовано основні форми повсякденного протесту, характерні для студентів українських вишів наприкінці 1920–1930-х рр., що свідчать про те, що центральна влада не виправдовувала соціальних очікувань молоді того часу. The article on the basis of a variety of sources the main forms of everyday protests are analyzed which are, typical for the students of Ukrainian universities in late 1920–1930 ss. It is proved that the central government did not meet the social expectations of the youth at that time.
Опис
Ключові слова
студенти, повсякденність, протест, антипартійні розмови, сатира, антисемітизм, students, everyday life, protest, anti-party talks, satire, anti-Semitism
Цитування
Рябченко О. Л. Форми повсякденного протесту українських студентів політиці радянської влади (кінець 1920-х – 1930-ті рр.) // Література та культура Полісся. – Вип. 72 : Історія та культура: загальноукраїнський та провінційний вимір / [редкол.: Г. В. Самойленко (відп. ред. і упоряд.)]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – С.171–178.