СТАНОВЛЕННЯ СЬОГУНАТУ КАМАКУРА

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто становлення сьогунату Камакура. Сьогунат Камакура є одним із важливих етапів становлення Японії. В XII столітті країна була нестабільною, як в економічному, так і в політичному плані. Влада Фудзівара ослабла, що призвело до протистояння регентів і ексімператорів в монастирях. Серед самураїв визначилися два основних угруповання ‒ Мінамото та Тайра. Зазначено, що Мінамото став першим сьогуном, від якого пішло правління в Японії, він створив уряд в Камакурі, з’явилася нова система феодальних відносин, структура основи самурайського стану, самурайське управління та багато іншого. The publication examines the formation of the Kamakura shogunate. The Kamakura shogunate is one of the most important stages of Japan's development. В XII century, the country was unstable, both economically and politically in both economic and political terms. Fujiwara's power weakened, which led to a confrontation between regents and ex-emperors in monasteries. Among the samurai, two main groups - Minamoto and Taira. It is noted that Minamoto became the first shogun to abdicate power in Japan, he created a government in Kamakura, a new system of feudal relations, the structure of the samurai class, samurai administration and much more.
Опис
Ключові слова
сьогунат Камакура, Мінамото, історія Японії, студентські роботи, Kamakura shogunate, Minamoto, history of Japan, student works
Цитування
Новікова-Леппа Є. В. Становлення сьогунату Камакура / Є. В. Новікова-Леппа // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 24 берез. 2023 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. В. Руда (голова) та ін.]. – Харків, 2023. – Ч. 2. – С. 44–46.