Робочий зошит з безперервної пропедевтичної педагогічної практики в закладах загальної середньої освіти та експеримент «школа професійного зростання» (день у школі) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти першого року навчання факультету початкового навчання. Спеціальність : 013 Початкова освіта; Освітня програма : Початкова освіта / Початкова освіта з методиками спеціальної освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У посібнику представлено програму, методичні рекомендації, а також матеріали, що допоможуть в організації й проведенні безперервної пропедевтичної педагогічної практики здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти першого року навчання факультету початкового навчання. Для викладачів і здобувачів вищої освіти педагогічних університетів. В пособии представлена программа, методические рекомендации, а также материалы, которые помогут в организации и проведении непрерывной пропедевтической педагогической практики соискателей первого (бакалаврской) уровня высшего образования первого года обучения факультета начального обучения. Для преподавателей и соискателей высшего образования педагогических университетов. The manual presents a program, guidelines, as well as materials that will help in organizing and conducting continuous propaedeutic pedagogical practice for applicants for the first (bachelor's) level of higher education of the first year of study at the Faculty of Elementary Education. For teachers and applicants for higher education at pedagogical universities.
Опис
Ключові слова
безперервна пропедевтична педагогічна практика, загальна середня освіта, освітні заклади, непрерывная пропедевтическая педагогическая практика, общее среднее образование, образовательные учреждения, continuous pro-pedagogical teaching practice, general secondary education, education institutions
Цитування
Філатова Л. С. Робочий зошит з безперервної пропедевтичної педагогічної практики в закладах загальної середньої освіти та експеримент «Школа професійного зростання» (День у школі) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти першого року навчання факультету початкового навчання. Спеціальність : 013 Початкова освіта; Освітня програма : Початкова освіта / Початкова освіта з методиками спеціальної освіти : метод. рек. для викл. і здобувачів вищ. освіти педагогічних університетів / Л. С. Філатова, Т. О. Довженко, В. О. Шишенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – 5-е вид., перероб. і доп. – Харків : ХНПУ, 2021. – 88 с.