ДОТИЧНІСТЬ ФІЛОСОФСЬКОЇ КОНЦЕПЦІЇ КОНФУЦІЯ ДО ОСВІТИ СУЧАСНОГО КИТАЮ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації визначено основні принципи конфуціанської освіти. Ці принципи такі: розвиток не тільки розумових, але й творчих здібностей; виховання моральних якостей в учнів; обов’язкова практика, шляхом діалогу та наведенням прикладів; виховання відданості владі, батьківщині та батькам. The publication defines the basic principles of Confucian education. These principles are as follows: development of not only mental but also creative abilities; fostering moral qualities in students; mandatory practice through dialogue and example; fostering loyalty to the government, homeland and parents.
Опис
Ключові слова
конфуціанство, етично-філософське вчення, конфуціанська освіта, Confucianism, ethical and philosophical doctrine, Confucian education
Цитування
Агапова Д. Д. Дотичність філософської концепції Конфуція до освіти сучасного Китаю / Д. Д. Агапова // Сходознавство. Актуальність та перспективи [Електронне видання] : матеріали доп. ІV Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 24 берез. 2023 р. : [у 2 ч.] / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Н. В. Руда (голова) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – Ч. 1. – С. 188–189.