ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМООСВІТИ ШКОЛЯРІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-11-23
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Уміння навчатися впродовж життя є однією з ключових компетентностей в сучасному світі. У статті розглянуто Інтернет-ресурси, які можуть бути використані для організації самоосвіти учнів базової середньої школи: для дистанційного навчання, довідникові матеріали, віртуальні лабораторії, онлайн-тренажери, онлайн-музеї, для саморозвитку та творчості тощо. The ability to learn throughout life is one of the key competencies in today’s world. The article considers Internet resources that can be used to organize self-education of primary school students: for distance learning, reference materials, virtual laboratories, online simulators, online museums, for self-development and creativity, etc.
Опис
Ключові слова
інтернет-ресурси, уміння навчатися впродовж життя, самоосвітня компетентність, самоосвіта школярів, саморозвиток, Internet resources, ability to learn throughout life, selfeducational competence, self-education of schoolchildren, self-development
Цитування
Пономарьова Н. О. Інтернет-ресурси для організації самоосвіти школярів / Н. О. Пономарьова, І. С. Майстрюк // Наумовські читання : матеріали ХІХ наук.-метод. конф. здобувачів вищої освіти та молодих учених, присвяч. року мат. освіти в Україні, Харків, 23-24 листоп. 2021 р. / [редкол.: Пономарьова Н. О та ін.]. – Харків, 2022. – С. 216–219.