Практична реалізація розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії в освітньому дозвіллі

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-12-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У роботі висвітлено розвиток творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії в освітньому дозвіллі. У шкільній діяльності в освітньому дозвіллі використовують такі техніки арт-терапії: ізотерапія, пісочна терапія, ігрова терапія, казкотерапія, музикотерапія, кольоротерапія, танцювальна терапія, лялькотерапія. Задля розвитку творчого потенціалу молодших школярів доцільно використовувати арт-терапевтичні вправи. Зауважено, що арт-терапію слід використовувати в початковій школі як ефективний та інноваційний засіб допомоги дітям, яким важко встигати, навчатися, психологічно збудженим. The work highlights the development of the creative potential of younger schoolchildren by means of art therapy in educational leisure time. The following art therapy techniques are used in school activities in educational leisure time: isotherapy, sand therapy, game therapy, fairy-tale therapy, music therapy, color therapy, dance therapy, puppet therapy. In order to develop the creative potential of younger schoolchildren, it is advisable to use art therapy exercises. It is noted that art therapy should be used in elementary school as an effective and innovative means of helping children who have difficulty keeping up, studying, and psychologically excited.
Опис
Ключові слова
початкова школа, арт-терапія, освітній процес, магістерські роботи, Elementary School, art therapy, educational process, master's works
Цитування
Мринська Д. Практична реалізація розвитку творчого потенціалу молодших школярів засобами арт-терапії в освітньому дозвіллі / Д. Мринська // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали ІІІ наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 5 груд. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків, 2023. – С. 57.