ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»

dc.contributor.authorМаксимова, Г. А.
dc.date.accessioned2024-02-12T10:46:15Z
dc.date.available2024-02-12T10:46:15Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractКваліфікаційну роботу присвячено проблемі формування екологічної свідомості учнів початкових класів. Розкрито поняття «свідомість», «екологія» та «екологічна свідомість». Висвітлено теоретичні засади, зміст та особливості формування екологічної свідомості в освітньо-виховному процесі початкової школи. Схарактеризовано шляхи формування екологічної свідомості учнів початкових класів. Розкрито роль використання інтерактивних технологій у процесі вивчення курсу «Я досліджую світ» щодо здійснення освітнього впливу з метою формування екологічної свідомості молодшого школяра. У ході експериментального дослідження доведено ефективність формування екологічної свідомості молодших школярів шляхом використання інтерактивних технологій у процесі вивчення курсу «Я досліджую світ». The qualification work is devoted to the problem of forming the environmental consciousness of elementary school students. The concepts of "consciousness", "ecology" and "ecological consciousness" are revealed. The theoretical foundations, content and features of the formation of environmental consciousness in the educational process of primary school are highlighted. The ways of forming environmental consciousness of elementary school students are characterized. The role of the use of interactive technologies in the process of studying the course "I explore the world" regarding the implementation of educational influence with the aim of forming the ecological consciousness of younger schoolchildren is revealed. In the course of an experimental study, the effectiveness of the formation of environmental awareness of younger schoolchildren through the use of interactive technologies in the course of studying the course "I explore the world" was proven.
dc.identifier.citationМаксимова Г. А. Формування екологічної свідомості учнів початкової школи засобами інтерактивних технологій у процесі вивчення курсу «Я досліджую світ» : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 013 Початкова освіта / Г. А. Максимова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. початк. і проф. освіти. – Харків, 2024. – 60 с. : іл., табл. + дод.
dc.identifier.urihttps://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/13902
dc.language.isouk
dc.publisherХарківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
dc.subjectекологічна свідомість
dc.subjectінтерактивні технології
dc.subjectучні початкових класів
dc.subjectenvironmental awareness
dc.subjectinteractive technologies
dc.subjectprimary school students
dc.titleФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ»
dc.title.alternativeFormation of environmental awareness of elementary school students by means of interactive technologies in the process of studying the course «I explore the world»
dc.typeOther
Файли
Колекції