Аналіз вживання іноземних слів у сучасній китайській мові

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-03-28
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Здійснено аналіз вживання іноземних слів у сучасній китайській мові. Раскрывается анализ употребления иностранных слов в современном китайском языке. The analysis of the use of foreign words in the modern Chinese language is revealed.
Опис
Ключові слова
східні мови, іноземні слова, китайська мова, іноземні запозичення лексики, студентські роботи, восточные языки, иностранные слова, китайский язык, иностранные заимствования лексики, студенческие работы, eastern languages, foreign words, chinese, foreign borrowings of vocabulary, student work
Цитування
Лаптєва О. О. Аналіз вживання іноземних слів у сучасній китайській мові / О. О. Лаптєва, С. А. Віротченко // Питання сходознавства в Україні : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, Харків, 28 берез. 2019 р. / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків, 2019. – C. 73–75.