Специфіка прояву політичної чужорідності в політичному дискурсі Великобританії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-11-18
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті аналізуються основні засоби реалізації дискурсивно-семіотичної техніки негативного позиціонування опонентів у монокультурній перспективі британської політичної комунікації.Зміст британської політичної комунікації опосередковано монокультурною чи міжкультурною перспективами репрезентації чужорідності. The main means of implementing the discursive-semiotic technique of negative positioning of opponents in the monocultural perspective of the British political communication have been analyzed in the article. The content of the British political communication is mediated by monocultural or intercultural perspectives of the representation of alienness.
Опис
Ключові слова
дискурс, політичний дискурс, образ «чужого», семіотика, конотація, міжкультурна комунікація, discourse, political discourse, the image of the "alien", semiotics, connotation, intercultural communication
Цитування
Гасанова Г. Специфіка прояву політичної чужорідності в політичному дискурсі Великобританії / Г. Гасанова // Актуальні проблеми іноземної філології і лінгводидактики [Електронне видання] : зб. наук. ст. здобувачів вищої освіти ф-ту інозем. філології Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди / Харків. нац. пед.ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Т. В. Подуфалова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – Вип. 4. – С. 69–72.