Шляхи збагачення мовлення молодших школярів фразеологізмами

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024-05-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті досліджено опанування фразеологізмів учнями початкової школи. Знання фразеологізмів української мови, розуміння їх смислового наповнення, активне правильне вживання є показником високого рівня мовленнєвої компетентності. Наведено шляхи збагачення мовлення молодших школярів фразеологізмами, які сприяють ефективному розвитку навичок використання сталих висловів, надаючи учням можливість використовувати мовлення як засіб комунікації та вираження своїх думок та почуттів. The article examines the acquisition of phraseological units by primary school students. Knowledge of phraseological units of the Ukrainian language, understanding of their meaning, active correct use is an indicator of a high level of speaking competence. Ways of enriching the speech of younger schoolchildren with phraseological units are given, which contribute to the effective development of the skills of using stable expressions, giving students the opportunity to use speech as a means of communication and expressing their thoughts and feelings.
Опис
Ключові слова
розвиток мовлення, фразеологія, початкова школа, студентські роботи, speech development, phraseology, primary school, student works
Цитування
Стаханова Є. Шляхи збагачення мовлення молодших школярів фразеологізмами / Є. Стаханова // Актуальні проблеми навчання і виховання молодших школярів : матеріали І Всеукр. наук.-практ. онлайн-конф. здобувачів вищ. освіти і молод. учених, Харків, 10 трав. 2024 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін. ; за заг. ред. Л. П. Ткаченко]. – Харків, 2024. – С. 86–87.