Аналіз сформованості інтересу до читання в сучасних першокласників

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У публікації розглянуто сформованість інтересу до читання в сучасних першокласників. Питання формування читацької компетентності в учнів початкової школи є надзвичайно важливим, адже саме в цьому віці діти розпочинають свій шлях у світ писемної культури. Особливого значення на перших етапах навчання набуває інтерес до читання. Зазначено, що в сучасних першокласників є проблеми у формуванні інтересу до читання, які в умовах дистанційного навчання набувають відозмінення. The publication examines the formation of interest in reading in modern first-graders. The question of the formation of reading competence in primary school students is extremely important, because it is at this age that children begin their journey into the world of written culture. Interest in reading acquires special importance in the first stages of education. It is noted that modern first-graders have problems in developing an interest in reading, which become more pronounced in the conditions of distance learning.
Опис
Ключові слова
читання, освітній процес, учні молодшого шкільного віку, магістерські роботи, reading, educational process, primary school students, master's theses
Цитування
Науменко А. Аналіз сформованості інтересу до читання в сучасних першокласників / А. Науменко // Інновації в початковій освіті: досвід, виклики сьогодення, перспективи : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту початк. навчання, Харків, 16 трав. 2023 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. О. А. Мкртічян]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – С. 94.