Особливості емоційного ставлення здобувачів до навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі поглиблено та розширено знання про емоційні компоненти у навчально-пізнавальній діяльності здобувачів середньої та вищої освіти. В даній магістерській роботі досліджені домінуючі базові емоції у школярів та студентів, розглянуто взаємозв’язок стійких якостей емоційності школярів та студентів з особистостями їх емоційного відгуку на навчальний процес та запропоновано рекомендації психологам в закладах освіти, спрямовані на оптимізацію емоційних проявів та станів здобувачів у ході навчальної діяльності. The work deepens and expands the knowledge about the emotional component in the educational and cognitive activities of students of secondary and higher education. This master's thesis examines the dominant basic emotions in schoolchildren and students, considers the relationship of stable qualities of emotionality of schoolchildren and students with the personalities of their emotional response to the educational process and offers recommendations to psychologists in educational institutions to optimize emotional manifestations and states of students. activities.
Опис
Ключові слова
емоції, емоційні стани, ставлення до навчання, здобувачі середньої освіти, здобувачі вищої освіти, emotions, emotional states, attitude to learning, students of secondary education, applicants of higher education
Цитування
Гладких А. В. Особливості емоційного ставлення здобувачів до навчання : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / А. В. Гладких ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 84 с. : іл., табл.
Колекції