Психологічні особливості жінок хворих на рак грудної залози

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В роботі досліджено психологічні особливості ставлення жінок, хворих на онкопатологію грудної залози до власного захворювання та власного тіла (зовнішності). В процесі експериментального дослідження виявлено особливості ставлення до хвороби, проявів тривожності та депресії у жінок, хворих на онкопатологію грудної залози; запропоновано психологічні рекомендації з саморегуляції психоемоційних станів зазначеної категорії досліджуваних. The psychological features of the attitude of women with breast cancer to their own disease and their own body (appearance) are studied. The experimental study revealed the peculiarities of the attitude to the disease, manifestations of anxiety and depression in women with breast cancer; psychological recommendations on self-regulation of psychoemotional states of the specified category of subjects are offered.
Опис
Ключові слова
онкопатологія, рак грудної залози, ставлення до хвороби, ставлення до себе, тривожність, депресія, онкопатология, oncopathology, breast cancer, attitude to the disease, attitude to oneself, anxiety, depression
Цитування
Берсеньова А. Ю. Психологічні особливості жінок хворих на рак грудної залози : кваліфікац. робота на здобуття освіт. ступеня магістр : спец. 053 Психологія / А. Ю. Берсеньова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, каф. психології. – Харків, 2022. – 90 с. + дод.
Колекції